پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

2مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در صنعت بيمه ايران

 

2مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در صنعت بيمه ايران

امروزه مسأله اصلي كه سازمان ها در ايران و شركت هاي بيمه بر آن متمركز شده اند ايجاد روابطي مداوم و در سطح بالا با مشتريان و ارباب رجوع خود و پاسخ گويي به هنگام به نيازها و تقاضاهاي ايشان است. ايجاد و برقراري ارتباط با مشتريان اهميت ويژه اي براي شركت هاي بيمه كوچكتر و تازه تأسيس دارد. پاسخ گويي به نيازهاي مشتريان همراه با انعطاف و قابليت انطباق يكي از فرصت هاي كليدي براي شركت هاي بيمه خصوصي در مقابله با رقباي قديمي تر و بزرگتر ايشان است. ارتباطات در شركت هاي بيمه ايراني عمدتاً به صورت سنتي و به شكل ارتباط رو در رو با مشتريان و بدون استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي پشتيبان انجام مي شده است.

در صنعت بيمه ايران، تعداد كمي از شركت هاي بيمه به استفاده از فناوري اطلاعات براي پشتيباني از اهداف crm خود پرداخته اند سامانه ecrm  در كشور ما و در صنايع مختلف به صورتي بسيار سطحي فعال گرديده و متأسفانه متمركز بر ايجاد آگاهي در ميان مشتريان در زمينه استفاده از تخفيفات به منظور جذب بيشتر آنها و با كمترين عنايت به مبحث اساسي برقراري ارتباط بلندمدت و اثربخش با مشتري به فعاليت خود ادامه مي دهد (ابراهيم پور و همكاران، 1390).

در اغلب شركت هاي بيمه در ايران بسياري از عمليات داخلي شركت از قبيل صدوربيمه نامه ها، مديريت پرداخت خسارت و سيستم هاي نرخ گذاري خودكار و اتوماتيك شده ولي كاركرد اين سيستم ها براساس ديدگاه محصول محوري بنا شده اند نه ديدگاه مشتري محور.

در حال حاضر شركتهاي بيمه پيشرو در ايران شروع به استفاده از crm، به عنوان كاتاليزور و عامل شتاب دهنده اي براي بهبود كيفيت خدمات و توزيع و درعين حال كاهش هزينه هاي عملياتي استفاده كرده اند (دهدشتي زهره، بابايي نژاد سيد مرتضي، 1388).

 

 

 

رشته: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول :پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۴:۱۹ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه جرم تكدي گري

راههاي مقابله با تكدي گري

به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه گزارش حاضر به دنبال وضعيت تكديگري در ايران است و مي‌كوشد با ارائه تصويري از وضعيت تكديگري و متكديان در ايران با استفاده از دو روش فراتحليلي و بحث گروهي متمركز، چگونگي و چرايي اين پديده را توضيح دهد، اعلام كرد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهند كه با وجود جرم قلمدادشدن تكديگري، با شمار زيادي از متكديان روبه‌رو هستيم (البته آمار دقيقي در مورد آن‌ها وجود ندارد

از نظر فرآيندي نيز نتايج حاكي از آن است كه در سال‌هاي اخير بر تعداد متكديان زن، كودك، جوان و متكدياني كه از نظر جسمي سالم‌اند افزوده شده است و حتي برخي افراد با نگاهي حرفه‌اي به اين پديده مي‌نگرند كه درآمد زيادي را نصيب آن‌ها خواهد كرد.

به عبارت ديگر با پديده «حرفه‌اي» شدن تكديگري روبه‌رو هستيم و البته در بسياري از موارد، باندهاي مافيايي به سازماندهي اين افراد مي‌پردازند و در واقع بسياري از متكديان، مزدبگيران اين باندهاي مافيايي‌اند.

از نظر علت‌شناسي اين پديده بايد متغيرهاي اجتماعي همانند بيكاري، فقر و... را مهم‌ترين متغيرهايي دانست كه به اين پديده دامن مي‌زنند.

از نظر نتايج نيز تكديگري يك تعامل اجتماعي ميان كمك كننده و متكدي است كه مقابله با آن از يك سو نيازمند برطرف كردن زمينه ساختاري است كه اين پديده را به وجود آورده و از سوي ديگر تغيير نگرش جامعه نسبت به متكديان و چگونگي كمك به افراد نيازمند است

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مقوله تكديگري در كشورمان را مورد كنكاش قرار داد.

به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه گزارش حاضر به دنبال وضعيت تكديگري در ايران است و مي‌كوشد با ارائه تصويري از وضعيت تكديگري و متكديان در ايران با استفاده از دو روش فراتحليلي و بحث گروهي متمركز، چگونگي و چرايي اين پديده را توضيح دهد، اعلام كرد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهند كه با وجود جرم قلمدادشدن تكديگري، با شمار زيادي از متكديان روبه‌رو هستيم (البته آمار دقيقي در مورد آن‌ها وجود ندارد.

از نظر فرآيندي نيز نتايج حاكي از آن است كه در سال‌هاي اخير بر تعداد متكديان زن، كودك، جوان و متكدياني كه از نظر جسمي سالم‌اند افزوده شده است و حتي برخي افراد با نگاهي حرفه‌اي به اين پديده مي‌نگرند كه درآمد زيادي را نصيب آن‌ها خواهد كرد.

به عبارت ديگر با پديده «حرفه‌اي» شدن تكديگري روبه‌رو هستيم و البته در بسياري از موارد، باندهاي مافيايي به سازماندهي اين افراد مي‌پردازند و در واقع بسياري از متكديان، مزدبگيران اين باندهاي مافيايي‌اند.

از نظر علت‌شناسي اين پديده بايد متغيرهاي اجتماعي همانند بيكاري، فقر و... را مهم‌ترين متغيرهايي دانست كه به اين پديده دامن مي‌زنند.

از نظر نتايج نيز تكديگري يك تعامل اجتماعي ميان كمك كننده و متكدي است كه مقابله با آن از يك سو نيازمند برطرف كردن زمينه ساختاري است كه اين پديده را به وجود آورده و از سوي ديگر تغيير نگرش جامعه نسبت به متكديان و چگونگي كمك به افراد نيازمند است.

به عبارت ديگر از يك سو بايد زمينه ايجاد اشتغال مناسب و با درآمد مكفي را در جامعه به وجود آورد تا همه افراد بتوانند از شغل مناسب برخوردار باشند و از سوي ديگر با ايجاد نظام‌هاي حمايتي، حمايت‌هاي لازم و كافي را براي آن دسته از متكدياني كه از روي اجبار به تكديگري روي مي‌آورند، فراهم كرد و در عين حال نگرش‌هاي جامعه را نسبت به تكديگري و نحوه كمك به افراد مستمند تغيير داد.

البته سال‌هاست كه دستگاه‌هايي در اين زمينه فعال هستند، اما به دليل تبديل شدن تكديگري به يك مسئله اجتماعي و همچنين فقدان هماهنگي‌هاي لازم ميان دستگاه‌هاي متولي و بعضا عدم اختصاص اعتبار لازم، اقدام‌هاي ياد شده چندان قرين موفقيت نبوده است.

متن كامل پايان نامه جرم تكدي گري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۶:۲۱ توسط:محمد موضوع: