پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

دانلود پايان نامه ارشد - دانلود پايان نامه فسخ نكاح در حقوق مدني ايران و مذاهب خم ...

پايان نامهفهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول: مباني و مفاهيم پژوهش

1-1-مباني پژوهش... 4

1-1-1- بيان مسئله. 4

1-1-2-پيشينه پژوهش... 5

1-1-3- اهداف و ضروريات تحقيق. 8

1-1-4-سوالات پژوهش... 8

1-1-5-فرضيات.. 8

1-1-6-روش تحقيق. 9

1-1-7- ساماندهي تحقيق. 9

1-2-مفاهيم. 9

1-2-1-1- مفهوم لغوي عقد. 9

1-2-1-2- مفهوم اصطلاحي عقد. 11

1-2-3- اهميت خانواده 11

1-2-4- تعريف نكاح. 12

1-2-5- موارد انحلال عقد نكاح. 13

1-2-6- مفهوم فسخ نكاح. 13

1-2-7-مفهوم طلاق. 13

1-2-8- وجود مشتركاني ميان فسخ نكاح وطلاق. 15

1-2-9- وجود تفاوت  هايي بين فسخ  نكاح وطلاق. 16

1-2-10- مفهوم عده 16

فصل دوم: بررسي علل فسخ نكاح از منظر قانون مدني

2-1- جنون زوجين.. 19

2-1-1- مفهوم جنون. 19

2-1-1-1-مفهوم لغوي و اصطلاحي.. 20

2-1-1-2- درجات جنون. 21

2-1-1-3- اقسام جنون. 21

2-1-1-3-1 مجنون دائمي.. 22

2-1-1-3-2 مجنون ادواري.. 22

2-1-2- جنون موجب فسخ نكاح. 23

2-1-3- تفاوت جنون زن و مرد 26

2-2-عيوب مختص مرد 27

2-2-1-عنن.. 28

2-2-1-1-طريقه اثبات عنن.. 29

2-2-2-خصاء 30

2-2-2-2-خصاء متأخّر. 30

2-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلي.. 31

2-3- عيوب مختص زن. 31

2-3-1-قرن. 32

2-3-2-جذام. 33

2-3-3-رص... 33

2-3-4- افضا 34

2-3-5-زمين گيري و نابينايي.. 34

2-4- صور مختلف عيوب زن. 35

2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد. 35

2-6-سقوط خيار با علم به عيب.. 36

2-7-ابتلاء مرد به امراض مقاربتي.. 36

2-8-استنكاف شوهر از اداي نفقه يا عجز او. 37

2-9-طلاق به علت عسرو حرج. 38

2-10-خيار تدليس... 41

2-10-1-اركان تدليس... 43

2-10-2-مطالبه خسارت ناشي از تدليس... 43

2-11-خيار فسخ در فرض فقدان اوصاف.. 44

3-11-1-خيار تخلف از وصف در  نكاح منقطع ونكاح دائم. 45

2-11-2-خيار  فسخ در صورت تخلف از شرط.. 45

2-11-3-فوريّت خيار فسخ. 46

2-11-4- شرايط ايجاد حق فسخ. 46

2-11-5-خصوصيات  خيار فسخ. 47

2-11-6-اسقاط و انتقال خيار فسخ. 48

2-11-7-فسخ نكاح در زمان عده رجعي.. 48

فصل سوم: بررسي فسخ نكاح از منظر مذاهب خمسه

3-1- جنون. 50

3-2-عيوب مختص مرد 52

3-2-1-عنن از منظر مذاهب خمسه. 54

3-2-2-خصا از منظر مذاهب خمسه. 56

3-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلي از منظر مذاهب خمسه. 57

3-3-عيوب مختص زنان از منظر فقه اماميه. 59

3-3-1-قرن. 59

3-3-2- بيماري جذام و برص... 61

4-4-محدود و محصور  بودن عيوب فسخ نكاح. 65

3-5-زمان اعتبار عيوب مستوجب فسخ نكاح. 66

3-5-1-زمان اعتبار عيوب موجود در مرد 67

3-5-2-زمان اعتبار عيوب موجود در زن. 68

3-6- نتيجه گيـري.. 70

منابع و مآخذ. 72

 

متن كامل :

فسخ نكاح در حقوق مدني ايران و مذاهب خمسه

دانلود پايان نامه :


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۵:۲۰ توسط:محمد موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :